Co tady můžeš dělat
Brownfiled bunkrů
Středová cesta
Horní okruh
Východní louka
Spodní okruh
Aktuality
Galerie
Brownfiled bunkrů
Středová cesta
Horní okruh
Východní louka
Spodní okruh
Sociální sítě
O Projektu
Koncept
Vrstvy návrhu
Dokumenty
Kontakty

přečti si

4. 12. 2018
Podněty občanů k hrubopisu studie Vidoule a společné odpovědi MČ Praha 5 a zpracovatelů studie

Vážení občané,
děkujeme Vám za Vaše podněty k hrubopisu urbanisticko – krajinářské studie Vidoule, které jste nám zaslali na e-mail vidoule@praha5.cz. V níže přiložené tabulce naleznete souhrn všech došlých podnětů na uvedený e-mail a společné odpovědi MČ Praha 5 a zpracovatelů studie Vidoule.

Příloha ke stažení
Podněty občanů k hrubopisu studie Vidoule a společné odpovědi MČ Praha 5 a zpracovatelů studie

13. 11. 2018
Výstava park Vidoule – od pondělí 19. 11. 2018 v Malé galerii ÚMČ Praha 5

Vážení,
MČ Praha 5 a architekti společnosti STUDIO REAKTOR vás zvou na výstavu návrhu urbanisticko-krajinářské studie parku Vidoule.

Výstava bude k vidění
od 19. 11. 2018 – 31. 1. 2019 do Malé galerii ÚMČ Praha 5, Štefánikova 13- 15, Praha 5
ÚT – PÁ 13.00 – 18.00 hodin.

Vidoule nezměněná

Hlavním motivem návrhu urbanisticko-krajinářské studie Vidoule se stala rovnováha mezi přírodou a člověkem, díky níž mohou lidé park aktivně využívat a zároveň obdivovat její ojedinělé přírodní krásy.

Návrh vzniká od května v úzké spolupráci se zadavatelem, tedy MČ Praha 5. V průběhu návrhu se zapojila i veřejnost, a to při setkání s architekty nad pracovní verzí a také díky doplňujícím anketním otázkám, které pomohly formovat nápady.

Během září a října 2018 proběhla řada představení návrhu, která vyvrcholila veřejným projednáním v CAMP Praha ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města.

Do 14.11. 2018 autoři sbírali připomínky a podněty, které budou společně s představiteli MČ Prahy 5 vyhodnocovat a zapracovávat do čistopisu studie.

Cílem studie je zachovat přírodní krásy a hodnoty stolové hory, neboť je to území jedinečné, a to nejen v rámci Prahy.

25. 10. 2018
Zapojte se do (ne)změny Vidoule!

“Na Vidouli se rozhodně stavět nebude, o čemž svědčí zpracovaný koncept Urbanisticko-krajinářské studie s názvem „Jak se nezmění Vidoule“, řekl Martin Slabý, 1. zástupce starosty MČ Praha 5 na první veřejné prezentaci uvedeného konceptu v úterý 16. října 2018 v Centru architektury a městského plánování (CAMPu) – Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR). “MČ Praha 5 zadala projekt k vypracování architektům společnosti STUDIO REAKTOR. Nejen podle mého názoru je připravená studie víc než dobrá. Radnice koncept podporuje a vaše aktivní zapojení, včetně připomínek a postřehů, sehraje významnou roli při jeho finalizaci. Váš zájem o Vidouli a její budoucí využití bude velkým povzbuzením pro realizaci projektu. Hora by měla být skutečně vytvářena v souladu s vašimi přáními“ dodal M. Slabý.

V zaplněném sále CAMPu prezentaci konceptu „Jak se nezmění Vidoule“ vedli architekti STUDIO REAKTOR, s.r.o. v čele s Janem Kačerem. Následovala diskuse s účastníky, která napověděla, že projekt se lidem líbí a mají o jeho realizaci zájem.

Rovnováha mezi člověkem a přírodou
„Koncept je založen na principu citlivě vybalancované rovnováhy mezi člověkem a přírodou. Zachováváme pestrost divoké přírody na stolové hoře člověkem navazujeme na její historii. Týká se to i již postavených objektů. Nechceme je bourat, navrhujeme jejich maximální využití třeba pro spolkovou činnost. “Navrhovaná cestní síť vychází z již existujících pěšin i stezek. Asfaltem budeme rozhodně šetřit, proto bude převážná část cest z přírodních materiálů,“ uvedl J. Kačer a dodal: „Geologickému podloží stolové hory, které tvoří dvě na sebe dosedající vrstvy břidlice a pískovce a vytváří typické strmé svahy, podřizujeme vše – rozvržení okruhů pro návštěvníky Vidoule, všechny použité materiály, vzhled infosystému i mobiliáře …“

I vy můžete ovlivnit, jak se (ne)změní Vidoule
Jak již bylo řečeno – smyslem prezentace je zapojit do připravované (ne)změny Vidoule občany.
Během diskuze s účastníky 1. veřejné prezentace vzešly úvodu první veřejné prezentace konceptu cenné podněty pro architekty STUDIO REAKTOR s. r. o.

Své podněty k projektu můžete posílat do 14. 11. 2018 na adresu: vidoule@praha5.cz

Podněty vyhodnotí MČ P5 ve spolupráci s architekty, závěr z vyhodnocení vzešlý bude zveřejněn a v návaznosti na to bude zpracován čistopis studie Vidoule.

„Těšíme se na další setkání s občany – jejich názory jsou pro nás nesmírně cenné, dnešní diskuse nám potvrdila, že o koncept mají zájem lidé, kteří Vidouli znají a mají rádi. Jde nám o stejnou věc, a to nás povzbuzuje a těší“ míní Jan Kačer.

STUDIO REAKTOR s. r. o. vyzývá všechny, kdo mají o podobu Vidoule zájem, aby sledovali dění:

na webu MČ P5: https://vidoule.praha5.cz/

na facebookové stránce MČ P5: https://www.facebook.com/mcpraha5/

na facebookové stránce Park Vidoule: facebook.com/vidoule

10. 10. 2018
Veřejné představení konceptu urbanisticko-krajinářské studie Vidoule

Vážení občané,
dovolujeme si Vás pozvat na veřejné představení konceptu urbanisticko-krajinářské studie Vidoule architektů STUDIO REAKTOR, s.r.o.

Cílem studie “Jak se nezmění Vidoule” je vytvoření reprezentativního a hodnotného veřejného parku pro trávení volného času, sport a rekreaci.

Představení konceptu se koná pod záštitou MČ Praha 5 a ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR).

Kdy: v úterý 16. 10. 2018 od 16.00 hodin
Kde: v Centru architektury a městského plánování (CAMP) – areál Emauzského kláštera, Vyšehradská 51, Praha 2.

2. 5. 2018
Kultivace přírodního parku Vidoule: Od analýzy k návrhu

Jak se (ne)změní Vidoule? Jak jsme vás již informovali, Městská část Prahy 5 se ve spolupráci s naším architektonickým ateliérem studiem reaktor pustila do kultivace Vidoule. Projekt má za sebou fázi analýz a nyní se pouštíme do návrhu, který představí, jakým směrem se má Vidoule ubírat. Náš cíl je jasný - vytvořit hodnotný veřejný park pro trávení volného času, sport a rekreaci.
Jak se projekt posunul?
Urbanisticko krajinářskou studii Vidoule zpracováváme v postupných krocích analýza - návrh - čistopis. Nyní jsme dokončili první fázi - tedy fázi analýz - kdy jsme s týmem zjišťovali důležité informace a zajímavosti ohledně Vidoule. Danou lokalitu jsme důkladně prozkoumali a zdokumentovali, nahlídli jsme do historie, analyzovali jsme vztahy a vazby na okolí, hledali krásy místní přírody a mnoho dalšího. Díky komentované prohlídce a průzkumům s veřejností se nám dostalo velmi cenné zpětné vazby od místních občanů. Věříme, že jsme právě těmito kroky společně našli pravé hodnoty Vidoule.
Výstupy analýz si můžete prohlédnout v brožurách, které jsme pro Vás ohledně Vidoule připravili – brožura analýzy a brožura průzkumy s veřejností.
Sledujte dění ohledně Vidoule
Kompletní informace o dění na projektu Vidoule můžete sledovat na webu Městské části Prahy 5 v sekci Vidoule, nebo na facebookové stránce Park Vidoule a na facebookové stránce Městské části Prahy 5.
Kdy se s námi můžete setkat?
V průběhu celé studie jsme stále otevřeni všem vašim postřehům a nápadům.
Po předchozí domluvě vás rádi přivítáme u nás ve studiu reaktor v Holešovicích - kontaktovat nás můžete na emailu: vidoule@studio-reaktor.com
Těšíme se na spolupráci,
studio reaktor
Přílohy ke stažení
Brožura analýzy
Brožura průzkumy s veřejností


15. 3. 2018
Procházka po Vidouli

V sobotu 17.3.2018 se od 14 hodin koná KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA PO VIDOULI S PŘEDNÁŠKOU architekta Petra Kučery. Přijďte se podívat do míst známých a možná i neznámých a dozvědět se něco o místní přírodě, historii, bunkrech, skalách a jistě i leccos dalšího. Sraz je ve 13:45 u zastávky MHD (bus 184) Šafránkova. Doporučujeme vzít si pevné boty a teplé oblečení!
Akci zajišťuje studio REAKTOR, Ing.arch. Jan Kačer, v rámci přípravné fáze studie Vidoule.
Odkaz na mapy
Událost na Facebooku

26. 2. 2018
Jak se (ne)změní Vidoule? Zapojte se do (ne)změn i Vy

Jak se (ne)změní Vidoule? Odpověď na tuto otázkou budeme ve studiu reaktor hledat odpověď v následujících měsících při zpracování urbanisticko krajinářské studie Vidoule. Ta bude řešit novou podobu 105ha zanedbaného přírodního parku s velkým potenciálem, hodnotnou přírodou a krásnými výhledy na Prahu.
Budeme hledat takové řešení, aby vznikl reprezentativní a hodnotný přírodní park, který umožní setkávání lidí, trávení volného času a sportovně rekreační aktivity při zachování hodnot místní přírody.
Jaký bude postup?
Studie bude řešena v postupných krocích (analýza - návrh - čistopis). Na závěr každé fáze proběhne veřejné projednání a prezentace. O veřejném projednání Vám dáme vědět alespoň jeden týden předem (informace bude kromě jiného na www.facebook.com/vidoule/ a na webu Městské části Praha 5 www.praha5.cz/aktuality).
Zapojte se do (ne)změn Vidoule i VY.
Online dotazník (Dotazník je anonymní a zabere vám maximálně 10 minut)
Jako první kontakt s veřejností bychom se s Vámi, obyvateli z okolí Vidoule, chtěli pobavit o tom, jak nyní (ne)využíváte park Vidoule, jaké aktivity tam (ne)provozujete a jakým směrem byste chtěli, aby se ubírala jeho revitalizace. Vyplněním jednoduchého dotazníku se můžete podílet na návrhu řešení prostoru Vidoule.
Chcete-li vyplnit dotazník, klikněte zde
Komentovaná prohlídka po Vidouli
Jako další aktivita s veřejností proběhne komentovaná prohlídka po Vidouli dne 17.3. od 14:00, na které se můžete dozvědět něco o přírodě, historii, bunkrech a dalším o Vidouli.
(další informace o prohlídce doplníme alespoň jeden týden předem na www.facebook.com/vidoule/ a na webu Městské části Praha 5 www.praha5.cz/aktuality).
Kdy ještě se s námi můžete setkat?
V průběhu zpracování studie nás určitě potkáte na Vidouli a v jejím okolí. Pokud nás nezastihnete na místě, nezoufejte rádi si vyposlechneme Vaše podněty a připomínky a rádi se s Vámi po předchozí domluvě podělíme o naše úvahy. Domluvte si setkání na mailu: vidoule@studio-reaktor.com
Těšíme se na spolupráci,
studio reaktor

2. 3. 2017
Praha 5 rozjela jednání o pozemcích na Vidouli, účastní se soutěže

Pětka se v těchto dnech účastní výběrového řízení Ministerstva obrany ČR na koupi pozemků na Vidouli. Radní chtějí zároveň požádat Radu hl m. Prahy o udělení souhlasu k zastupování města při jednáních s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, s nímž městská část jedná o možnosti převodu podílů vybraných pozemků na hl. m. Praha.
Praha 5 chce od Ministerstva obrany ČR koupit pozemky na stolové hoře Vidoule. Účastní se proto výběrového řízení na jejich prodej, které ministerstvo vyhlásilo 31. ledna 2017. „Původně jsme požádali ministerstvo o zrušení prvního výběrového řízení, které vypsalo na podzim 2016, a bezúplatný převod. Bohužel, toto nám bylo zamítnuto s tím, že ministerstvo má záměr nakládat s pozemky úplatně. Jdeme tedy do soutěže a nabízíme tržní cenu,“ říká starosta Radek Klíma (TOP 09). Výběrové řízení se týká pozemků 1350/2 a 1353/4 o celkové rozloze 11452 m2, které jsou dle územního plánu vedené jako sady, zahrady a vinice a městská a krajinná zeleň. „Minimální kupní cenu stanovilo ministerstvo na pět a půl milionu korun,“ dodává radní Pavel Richter (TOP 09), v jehož kompetenci je majetek městské části.
„Jiná situace je v případě lesního pozemku, kde ministerstvo avizovalo, že s ohledem na veřejný zájem individuálně, byť přísně, posuzuje případné bezúplatné převody. Věřím, že naše argumenty ministerstvo vyslyší,“ dodává starosta. Konkrétně se jedná o pozemky 1350/2, 1353/4 a 1355/3.
Radní páté městské části také chtějí požádat Radu hl m. Prahy o udělení souhlasu k zastupování města při jednáních s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, s nímž Praha 5 jedná o možnosti převodu podílů vybraných pozemků na hl. m. Praha. Konkrétně se jedná o ¼ podíl na pozemcích 1368/2, 1368/3 a 1375/8. „Pozemky by získalo hl. m. Praha, následně bude městská část žádat o svěření do správy,“ uvádí radní Richter.
Radnice již v listopadu 2016 požádala zastupitele o souhlas, aby mohla zahájit jednání se soukromými vlastníky pozemků v této lokalitě, aby je mohla vykoupit či směnit. „V oblasti Vidoule máme vlastní, koncepční plány, počítáme zde s vybudováním oddechového, volnočasového areálu, který bude veřejně přístupný,“ vysvětlil již tehdy jednání radnice zástupce starosty Martin Slabý (ANO), který má v gesci zeleň a veřejná prostranství. Ještě v listopadu radní schválili i výběr zpracovatele „Ověřovací urbanistická studie Vidoule“, kterým se stal CMC architects. „Získání pozemků na Vidouli do naší správy je jediná možnost, jak zabránit případnému znovuoživení snah o obnovení zástavby. Díky studii navíc budeme přesně vědět, jakým směrem se dál pohybovat,“ dodává starosta.

13. 12. 2016
Praha 5 nechá zpracovat ověřovací urbanistickou studii Vidoule, chce zde volnočasový areál

Praha 5 chce na stolové hoře Vidoule vybudovat volnočasový areál. Nedávno proto požádala zastupitele o schválení záměru zahájit s vlastníky tamních pozemků jednání o koupích či směnách, nyní pokračuje zadáním ověřovací urbanistické studie Vidoule. Ta bude hotova ještě do konce roku.
Rada MČ Praha 5 schválila výběr zpracovatele „Ověřovací urbanistická studie Vidoule“, kterým se stane CMC architects. „Studie má najít a zpracovat vhodné urbanisticko – architektonické řešení území, kde pražský územní plán počítá s funkční náplní oddechu. Hotova bude ještě do konce roku,“ říká starosta Radek Klíma (TOP 09) a dodává: „Před pár dny jsme požádali zastupitelstvo o schválení našeho záměru oslovit vlastníky tamních pozemků s tím, že bychom pozemky rádi vykoupili či směnili a následně zde vybudovali volnočasový areál. Zároveň je to jediná možnost, jak zabránit případnému znovuoživení snah o obnovení zástavby. Díky studii budeme přesně vědět, jakým směrem se dál pohybovat.“
Studie bude řešit urbanismus a funkční náplň území, resp. koncepci zachování přírodních ploch a návrh a rozložení rekreačních, volnočasových a sportovních aktivit (např. běžecké stezky, singltracky, stezky pro in-liny a kolečkové lyže, psí louku, piknik area, plochu na pouštění draků, hřiště pro děti či pro dospělé, přírodní sportoviště, naučné stezky atd.). Bude se zabývat i umístěním a kapacitou potřebného zázemí, jako je občerstvení či služby související s provozem území (např. půjčovny sportovních potřeb). Zpracovány budou i krajinářské úpravy, včetně návrhu původní a nové zeleně, druhových skladeb a výsadeb, pobytových a květnatých luk či povrchových úprav komunikací, cest a stezek. Samozřejmou součástí bude i návrh individuální dopravy, dopravy v klidu, přístupu MHD, cyklodopravy atd.

24. 11. 2016
Praha 5 chce Vidouli, plánuje zde volnočasový areál

Radnice Prahy 5 chce získat do své správy pozemky, které jsou v lokalitě stolové hory Vidoule. Rada městské části proto 22. listopadu 2016 předložila zastupitelům záměr na zahájení kroků, které povedou k jednáním s vlastníky pozemků a následným výkupům či směnám. Pozemky budou převedeny do vlastnictví Hl. m. Prahy a následně svěřeny městské části.
Rada páté městské části chce získat do své správy pozemky, které jsou v lokalitě stolové hory Vidoule. Vzhledem k tomu, že pozemky jsou v rukách různých soukromých vlastníků, zahájí radnice jednání, která povedou k jejich výkupům či směnám. Pověření k plánovaném postupu získala Rada MČ Praha 5 od zastupitelů na zasedání, které proběhlo 22. 11. 2016. „V oblasti Vidoule máme vlastní, koncepční plány, počítáme zde s vybudováním oddechového, volnočasového areálu, který bude veřejně přístupný,“ vysvětluje jednání radnice zástupce starosty Martin Slabý (ANO).
„Územním plánem je oblast Vidoule určena pro rekreaci, oddych a sportovní aktivity v přírodě, což bychom chtěli naplnit,“ říká starosta Radek Klíma (TOP 09) a pokračuje: „Zástavbě hory jsme snad již zabránili. Pokud chceme předejít případným budoucím snahám o obnovení zástavby, je jedinou možností získat pozemky do našeho vlastnictví, resp. správy. Uděláme vše proto, aby celé území mohlo sloužit našim občanům pro rekreaci a oddych. A musím dodat, že pochopení a zájem je i ze strany vlastníků, což velmi oceňuji.“
V této souvislosti již městská část zahájila jednání s Ministerstvem obrany ČR, kterému před pár týdny poslala žádost o zrušení výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku, pozemků č. 1350/2 a 1353/4 v k. ú. Jinonice, vyhlášené 14. října 2016, a následně požádala o bezúplatný převod pozemků do svého vlastnictví, resp. Hl. M. Prahy.

inspiruj se

 
 
 
 
 
 

Sdílej to!

Chceš být součástí nezměněné Vidoule? Postni své oblíbené místo, aktivitu nebo moment s hastagem #vidoule a budeš tu s námi!

#vidoule
 

informuj se

Urbanisticko-krajinářská studie Vidoule vychází z jednoznačného genia loci místa – tj. divoká příroda uprostřed rozvíjejícího se města a ze samotné podstaty názvu hory Vidoule - viděti. Pro své panoramatické výhledy na celou Prahu je toto místo unikátem v systému pražských parků.

Zachování a podpora přírodního charakteru spolu s nerušícím členěním aktivit jsou základní kameny revitalizace území. Návrh těží z přírodních hodnot území zachovává je a dále rozvíjí. V druhé rovině se soustřeďuje na jedinečné výhledy na město a pracuje s nimi v podobě vyhlídkových okruhů. V další vrstvě pracuje s vhodnou integrací sportů a aktivit za účelem vytvoření živě užívaného místa. V neposlední řadě umísťuje Vidouli zpět do systému pražské zeleně a nově definuje území jako důležitou spojnici mezi přilehlými čtvtěmi.

Předurčujícím faktorem místa je geologické podloží - tedy dvě na sebe dosedající vrstvy břidlice a pískovce vytvářející typické strmé svahy stolové hory. Na těchto svazích se nacházejí nejhodnotnější přírodní celky a také území zvláštní ochrany - přírodní památky. Proto návrh definuje přírodně hodnotný prstnec se speciálním neinvazivním přístupem zásahu. Na hrany svahu umísťuje okruhy, které provádí návštěvníka po celém území a nabízí mu ucelené prozkoumání Vidoule. Na spodním okruhu jsou to především přírodní hodnoty a spojení s okolím městem (částečně také přejímá pěší tranzitní dopravu). Horní okruh se orientuje na výhledy a spojení s aktivním využíváním přírodního parku. Náhorní plošinu - nejvíce dotčenou člověkem - studie definuje jako aktivní plošinu pro sportovně-relaxační využítí s důrazem na vhodné zapojení do divoké přírody.

(ne)změněná

prohlédni si

 

Analýza Soc. průzkum Info
brožura
Studie

napiš nám

Dovolujeme si Vám oznámit, že ke dni 14. 11. 2018 je ukončeno přijímání podnětů k hrubopisu studie Vidoule prostřednictvím tohoto e-mailu.

Dále si Vás dovolujeme pozvat na výstavu hrubopisu studie Vidoule do Malé galerie ÚMČ Praha 5, Štefánikova 13, 15, Praha 5, která zde bude k vidění v termínu od 19. 11. 2018 do 31. 1. 2019 a máte tu též možnost se k návrhu vyjádřit.